İnsanın Bedensel Varlığı ile İlgili Görevleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri Yorumlar : 0 Okunma : 2179 Beğen : 0
 İnsanın Bedensel Varlığı ile İlgili Görevleri

İslâm ahlâkı her bireyi insan olarak bir değer kabul eder. Kur'ân-ı Kerîm'de çeşitli vesilelerle insan yeryüzünün halifesi olarak takdim edilmiş (meselâ bk. el-Bakara 2/30; el-En`âm 6/165), Hz. Peygam… Devamını Oku »

İslâm Ahlâkının Bir Bilim Dalı Olarak Ortaya Çıkışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tarih ve Literatür Yorumlar : 0 Okunma : 2478 Beğen : 0
İslâm Ahlâkının Bir Bilim Dalı Olarak Ortaya Çıkışı

İlk Gelişmeler ve Örnek Eserler İslâm'ın ilk yüzyılında ahlâk ve Edep Kavramı ve Edebî-Ahlâkî Mahiyette Telifler Devamını Oku »

Kur'an ve Sünnet'te Temel Ahlâk Kavramları : Ahlâkın En Güzel Hali Hilim

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tarih ve Literatür Yorumlar : 0 Okunma : 3080 Beğen : 0
Kur'an ve Sünnet'te Temel Ahlâk Kavramları : Ahlâkın En Güzel Hali Hilim

Hilim terimi, akıl ve kültürle kazanılan, insan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlâkî erdem şeklinde tanımlanabilir. Bazı kaynaklar… Devamını Oku »

Kur'an ve Sünnet'te Temel Ahlâk Kavramları : Takva Nedir?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tarih ve Literatür Yorumlar : 0 Okunma : 3627 Beğen : 0
Kur'an ve Sünnet'te Temel Ahlâk Kavramları : Takva Nedir?

Bu başlığın bazı güçlükler taşıdığını belirtmek gerekir. Güçlüklerden biri, Kur'an ve hadislerdeki hangi kavramların tam olarak ahlâk kavramı olduğunun tesbitidir. Meselâ amel-i sâlih tabiri böyledir.… Devamını Oku »

İslâm'ın Ahlâkta Meydana Getirdiği Zihniyet Değişikliği

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tarih ve Literatür Yorumlar : 0 Okunma : 2335 Beğen : 0
İslâm'ın Ahlâkta Meydana Getirdiği Zihniyet Değişikliği

İslâm ahlâk zihniyetinin başlıca niteliklerinin ne olduğu sorusuna cevap olarak çok şey söylenebilirse de ileride daha ayrıntılı bilgiler edineceğimiz bu konuda şimdilik özellikle şu hususların altını… Devamını Oku »

islam Öncesi Araplarda Câhiliye Döneminde Ahlak Anlayışı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tarih ve Literatür Yorumlar : 0 Okunma : 5311 Beğen : 0
islam Öncesi Araplarda Câhiliye Döneminde Ahlak Anlayışı

İslâm öncesi Araplarının ahlâk zihniyeti hakkındaki en önemli kaynaklar Câhiliye şiiri, atasözleri (emsal) ve hitâbet örnekleriyle Kur'an, hadisler ve ilk döneme ait diğer İslâmî belgeler; Roma, Bizan… Devamını Oku »

Hinduizm'de Om Mantrası

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hindu İnanç ve Uygulamaları Yorumlar : 0 Okunma : 8485 Beğen : 0
Hinduizm'de Om Mantrası

Om, Hinduizm'de ve çoğu Hindistan'a özgü bazı başka inanç sistemlerinde dinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hece. Sanskrit dilinde birlikte o sesini ve… Devamını Oku »

İslâm Ahlâkı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tanımlar ve Genel Bilgiler Yorumlar : 0 Okunma : 2551 Beğen : 0
İslâm Ahlâkı

İslâm ahlâkı sözünden ne kastedildiğini ifade etmeden önce İslâm tabirindeki ahlâkî mesaja işaret etmekte yarar vardır. İslâm, teslim olma, kurtuluşa erme ve müsâleme mânalarına gelir ve bu üç mânası… Devamını Oku »

İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tanımlar ve Genel Bilgiler Yorumlar : 0 Okunma : 3503 Beğen : 0
İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi

Hikmet sevgisi mânasına gelen felsefe tabiri, genel olarak varlık ve olayların akıl ve düşünce yoluyla araştırılmasını gaye edinen disiplinin adıdır. Özellikle Kindî'den (ö. 252/866) itibaren İslâm dü… Devamını Oku »

islam Anlayışında Ahlâk İlmi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tanımlar ve Genel Bilgiler Yorumlar : 0 Okunma : 3207 Beğen : 1
islam Anlayışında Ahlâk İlmi

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ahlâk, insanda oluşması özlenen ve istenen yüksek ruhî ve mânevî vasıfların, olumlu yeteneklerin ortak ifadesidir. İnsan, bu vasıfları kendisinde en doğ… Devamını Oku »

Ahlâkın Tarifi ve Mahiyeti

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tanımlar ve Genel Bilgiler Yorumlar : 0 Okunma : 2644 Beğen : 0
Ahlâkın Tarifi ve Mahiyeti

Ahlâk terimi için İslâm ahlâkçılarınca yapılan tanımlar içinde en beğenileni ve en yaygın olanı İmam Gazzâlî'ye (ö. 505/1111) ait olanıdır. Gazzâlî'den önce, biraz daha eksik olarak İbn Sînâ (ö. 428/1… Devamını Oku »

İslam İlmihalinde Doğum Günü ve Yıl Dönümü Kutlamaları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 3129 Beğen : 0
İslam İlmihalinde Doğum Günü ve Yıl Dönümü Kutlamaları

Her toplumda zaman içerisinde oluşan alışkanlık, töre ve gelenekler vardır. Temel inanç ve ahlâk esaslarına aykırı olmadıkları veya olumsuz sonuçlara yol açmadıkları sürece bunların varlığında veya bu… Devamını Oku »

İslam Anlayışına Göre Nevruz Bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 3614 Beğen : 0
İslam Anlayışına Göre Nevruz Bayramı

Farsça'da yeni gün anlamına gelen nevruz, yaygın olarak baharın gelişini kutlamak üzere yapılan tabiat bayramı olarak bilinmektedir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte kelime bu anlamıyla eski İr… Devamını Oku »

İslamiyet ve Yılbaşı (Yeniyıl) Kutlamaları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 3300 Beğen : 0
İslamiyet ve Yılbaşı (Yeniyıl) Kutlamaları

Yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri milâdî takvimin benimsendiği ülkemizde, yılbaşı tabiriyle milâdî yılın ilk ayının ilk günü olan 1 Ocak kastedilir. Yılbaşı kutlamaları denilince de eski yılın sona… Devamını Oku »

İslam Kültüründe Aşure Geleneği ve Aşure Orucu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Töre ve Törenler Yorumlar : 0 Okunma : 2145 Beğen : 0
İslam Kültüründe Aşure Geleneği ve Aşure Orucu

Aşûre (âşûrâ), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca âşûrâ orucu denir. Tüm Sâmî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûr… Devamını Oku »

Dünya Dinleri