Jainist Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Mezheplerin Birbirinden Farklılıkları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Jainizm (Cayna) Tarihi Yorumlar : 0 Okunma : 1044 Beğen : 0
Jainist Mezheplerin Ortaya Çıkışı ve Mezheplerin Birbirinden Farklılıkları

İşte M.Ö. III. yüzyılda keşişlerin ve rahiplerin giyinmeleri hususunda başlayan gerginlik, birkaç nesil sürmüş, bazı dini ritüellerin detayları üzerindeki anlaşmazlıklar ve doktrinel farklılıklarla daha da kötüye gitmiş ve Mezhepler ortaya çıkmıştır. Devamını Oku »

Konfüçyanizmin Tarihi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Konfüçyüsyanizm Yorumlar : 0 Okunma : 670 Beğen : 0
Konfüçyanizmin Tarihi

Çin’de Konfüçyanizm’in tarihinin ilk belirtileri özellikle Meng-tzu (Mencius, M.Ö. IV-III. yy) ve Hsun-tzu (M.Ö. III. yy) isimli filozofların doktrinleri ile görünmeye başlar. Bu doktrinlerden birinci… Devamını Oku »

Amudiyye Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 739 Beğen : 0
Amudiyye Tarikatı

Hadramutlu olduğu bilinen Amudiyye (Amudlik) tarikatının kurucusu Ebu İsa el-Amudi’nin hayatı ve tarikatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.Amudiyye Medyeniyye tarikatının bir koludur. Devamını Oku »

Alemiyye Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 677 Beğen : 0
Alemiyye Tarikatı

Alemiyye (Alemilik) tarikatı Abdullah eş-Şerif b. İbrahim el-Alemi tarafından kurulmuştur. Alemiyye tarikatı Şazeliyye’nin bir kolu olan Cezuliyye’nin şubelerindendir. Devamını Oku »

Sihizm İnançları, İbadetleri ve Sih Mabedleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Sihizm Temel İnanç ve İlkeleri Yorumlar : 0 Okunma : 4131 Beğen : 0
Sihizm İnançları, İbadetleri ve Sih Mabedleri

Sih dini çile ve riyazet (dünya zevklerinden kaçınma ve nefsin isteklerini yenmeye çalışma) anlayışını reddeder. Oruç, kurban, kefaret vb. ibadet ve uygulamalar da bu dinde yoktur.Günlük ibadetleri üç şekilde gerçekleştirirler. Devamını Oku »

Harraniler Kimlerdir ? Neye İnanırlar ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Eski /Taraftarsız Dinler Yorumlar : 0 Okunma : 1152 Beğen : 0
Harraniler Kimlerdir ? Neye İnanırlar ?

Yerleşim merkezleri olan Harran’a nisbetle komşularının Harraniler adını verdiği topluluk İslami kaynaklarda bu isimle, ayrıca Harnaniler ve Harbaniler şeklinde zikredilmiş, Kesdaniler (Kasdeliler), Keldaniler ve Nabatiler olarak da anılmıştır. Devamını Oku »

Bohra Müslüman Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Şiilik veya Şiâ Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 1304 Beğen : 0
Bohra Müslüman Mezhebi

Çoğunlukla Hindistan’ın batısında bulunan Hint asıllı ve kısmen Yemenli Araplar’la karışmış olan Müsta‘li İsmaililer’in meydana getirdiği bir mezheb. Davudi Bohralar ve Süleymani Bohralar olarak iki kolu vardır. Devamını Oku »

Yahudilerin Kutsal Mekanı; Ağlama Duvarı'nın Tarihi, Önemi ve Anlamı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Dini Objeleri Yorumlar : 0 Okunma : 5535 Beğen : 0
Yahudilerin Kutsal Mekanı; Ağlama Duvarı'nın Tarihi, Önemi ve Anlamı

Yahudilerin Beit ha-Mikdaş (Beytülmakdis) dedikleri mabedden günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvar. Milattan sonra I. yüzyıldan itibaren yahudilerin bu duvara karşı saygı duydukları, önünde ibadet ettikleri bilinmektedir. Devamını Oku »

Feng Şui

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Feng Shui Yorumlar : 0 Okunma : 1164 Beğen : 0
Feng Şui

Dünyanın görünmez ama bazısı ugurlu/olumlu bazısı ugursuz/olumsuz olmak üzere güçlü enerji hatları ile çevrili oldugu anlayısını kazandırmayı amaçlayan Çin kökenli olan Feng Shui’de, binlerce yıllık bir gelenegin izleri vardır. Devamını Oku »

Ramazaniyye Tarikatı ve Alt Kolları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslam Dini Tarikatları Yorumlar : 0 Okunma : 1204 Beğen : 0
Ramazaniyye Tarikatı ve Alt Kolları

Halvetiyye - Ahmediyye tarikatının Ramazan Efendi’ye nisbet edilen kolu. Halvetiyye tarikatında “orta kol” diye anılan Ahmediyye tarikatının dört şubesinden biridir. Devamını Oku »

Vehhabi Mezhebinin İslam Alemi ve Dünyadaki Etkileri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Vehhabilik Yorumlar : 0 Okunma : 1006 Beğen : 0
Vehhabi Mezhebinin İslam Alemi ve Dünyadaki Etkileri

Vehhabilik hareketi ilk yıllarından itibaren olumlu ve olumsuz birtakım tepkilerin odağı haline gelmiştir. Vehhabiliğe karşı Selefiyye dışındaki muhalefet şüphe yok ki daha kapsamlı ve daha yoğundur. Devamını Oku »

Vahhabiliğin Din Anlayışı; Doktrini

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Vehhabilik Yorumlar : 0 Okunma : 832 Beğen : 0
Vahhabiliğin Din Anlayışı; Doktrini

İslam tarihi boyunca benzeri pek çok fikir ortaya çıkmasına rağmen Vehhabilik kadar kolay yayılan ve siyasal boyut kazanan başka bir fikir hareketi görülmemiştir. Devamını Oku »

Vehhabi Mezhebi 'nin Tarihi ve Gelişimi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Vehhabilik Yorumlar : 0 Okunma : 1534 Beğen : 0
Vehhabi Mezhebi 'nin Tarihi ve Gelişimi

Vehhabiliğin kurucusu, Arabistan’ın Necid bölgesindeki Uyeyne’de Hanbeli kadısının oğlu olarak 1115 (1703) yılında dünyaya gelen Muhammed b. Abdülvehhab’dır. Düşünceleri ilim tahsili amacıyla gittiği Mekke ve Medine’de şekillenmeye başladı. Devamını Oku »

Ehli Hadis Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : İslami Siyasi Mezhepler Yorumlar : 0 Okunma : 754 Beğen : 0
Ehli Hadis Mezhebi

Kendilerini geçmiş mezhep imamların ictihadından serbest, kendi bakış açılarınca iman ve dini uygulama meselelerinde rehberlik aramada sadece sahih hadis ile Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için ana uygun rehber olduğuna inanan mezheb Devamını Oku »

Lahor Ahmediyye Hareketi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Kadiyanilik Yorumlar : 0 Okunma : 1256 Beğen : 0
Lahor Ahmediyye Hareketi

Lahor Ahmediyye Hareketi merkezi Lahor'da olan kadiyani Mezhebi.Sayıları diğer Kadiyaniler kadar olmamakla birlikte onlardan çok daha faaldirler. Mezhebin başında 2002'den beri "emir" ünvanıyla görev yapan Abdülkerim Said Paşa bulunmaktadır. Devamını Oku »

Dünya Dinleri