Hazcılık veya Hedonizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 6403 Beğen : 0
Hazcılık veya Hedonizm

Hazcılık veya Hedonizm, Kirene Okulu'nun, yani Sokrates'in öğrencisi Aristippos'un (M.Ö. 435-355) öğretisidir. Devamını Oku »

Diyalektik

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5641 Beğen : 0
Diyalektik

Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olarak diyalektiğin Antik Çağ'daki en yetkin halidir. Devamını Oku »

Kuşkuculuk // Septisizm //Skeptisizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 7614 Beğen : 0
Kuşkuculuk // Septisizm //Skeptisizm

Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam bir… Devamını Oku »

Hiççilik // Nihilizm // Yokçuluk

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5938 Beğen : 0
Hiççilik // Nihilizm // Yokçuluk

Hiççilik ya da Nihilizm veya Yokçuluk; 19. yüzyıl ortalarında Rusya'da, özellikle genç entelektüel kesim arasında taraftar bularak yükselen ve bu nedenle kendine büyük felsefi akımlar arasında yer edinen bir felsefî yaklaşımdır. Devamını Oku »

Sensüalizm (Duyumculuk)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 12721 Beğen : 0
Sensüalizm (Duyumculuk)

Bilginin duyumdan geldiğini savunan öğreti… Devamını Oku »

Fenomenoloji Nedir ?

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5761 Beğen : 0
Fenomenoloji Nedir ?

Fenomenleri ve bilincin verilerini inceleyerek fenomenin içindeki özü yakalamaya çalışır. Kurcusu Edmund Husserl'dir Devamını Oku »

Pragmatizm (Faydacılık)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5717 Beğen : 0
Pragmatizm (Faydacılık)

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçlarıyla değerlendiren ve onlara yalnızca fayda açısından bakan akıma pragmatizm denir. Devamını Oku »

Pozitivizm (Olguculuk)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 1 Okunma : 6465 Beğen : 0
Pozitivizm (Olguculuk)

İnsan için bilgide önemli olanın yalnızca olguları araştırmak olduğunu savunan akıma pozitivizm denir. Devamını Oku »

Intüisyonizm (Sezgicilik)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5676 Beğen : 0
Intüisyonizm (Sezgicilik)

Bilginin, doğrudan ve aracısız bir bilme tarzına karşılık gelen sezgi yoluyla elde edilebileceğini savunan anlayışa intüisyonizm (sezgicilik) denir. Devamını Oku »

Kritisizm (Eleştirelcilik)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 6315 Beğen : 0
Kritisizm (Eleştirelcilik)

Kritisizm, insan zihninin güçlerine ve insanın neyi bilip bilemeyeceğine ilişkin bir araştırmadan meydana gelen ve insan aklının birtakım olanak ve sınırları olduğunu savunan felsefe akımıdır. Devamını Oku »

Rasyonalizm (Akılsalcılık)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 5105 Beğen : 0
Rasyonalizm (Akılsalcılık)

Bilginin akla ve düşünceye dayandığını, akılda gerçekliğin bilgisini veren, önsel bilgiler bulunduğunu savunan akımdır Devamını Oku »

Dışavurumculuk (Ekspresyonizm)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Felsefi Akımlar Yorumlar : 0 Okunma : 6473 Beğen : 0
Dışavurumculuk (Ekspresyonizm)

Birinci Dünya savaşından önce ve sonra görülen ve dönemin sanatçıları tarafından şiddet dolu ve kaygı verici bir estetik anlayışı aracılığıyla yansıtılan huzursuzluk, tedirginlik ve başkaldırı atmosferini çağrıştırır. Devamını Oku »

Felsefe