Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Karaçay - Balkar Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 2427 Beğen : 0
Karaçay-Balkar efsanelerinin kahramanları

Kuzey Kafkasya ’nın Türk dili konuşan komşu halkları olan Balkar ve Karaçayların mitoloji, efsaneleri ve destanlarında en çok rastlanan karakterler şudur: Ağaç Kişi – Kafkasya’nın dağlı ormanlarında y… Devamını Oku »

Eski Tatar bayramı Kaz Tüyü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Türk Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3259 Beğen : 0
Eski Tatar bayramı Kaz Tüyü

Kaz Tüyü Bayramı kökleri çok eski tarihe uzanan bir sonbahar bayramıdır. Tatar köylerinde eskiden çok sayıda kazlar yetiştirilirdi. Bu kuşlar sahiplerinin çalışkanlığı ve bereketli olmasının sembolü s… Devamını Oku »

Şürele - Şüräle Ormanın Ruhu

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 5836 Beğen : 0
Şürele - Şüräle Ormanın Ruhu

Şürele (Tatarca: Шүрәле veya Şüräle, Rusça: Шурале) – Tatar ve Başkurt mitolojisinde ve halk kültüründe yarım cin, ormanın ruhudur. Değişik şivelerde Şüreli, Şurala, Çurala, Çürele olarak da bili… Devamını Oku »

Tatarlarda geleneksel düğün hediyeleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Tatarlar ve Tatar Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3180 Beğen : 0
Tatarlarda geleneksel düğün hediyeleri

Günümüzde gençlerin eski düğün adetler ve geleneklerine ilgisi gittikçe artıyor. Kimileri bu adetlerin gösterişli ve ilgi çekici olmasından hoşlanıyor olabilir. Ama insanların çoğu için bu adetler geç… Devamını Oku »

Tun Payram – Hakas ilk ayran bayramı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hakas Türk Mitolojileri Yorumlar : 0 Okunma : 2379 Beğen : 0
Tun Payram – Hakas ilk ayran bayramı

Hakaslarda Hakasya’nın bozkır bölgelerinde düzenlenen Tun Payram isimli bir çoban bayramı önemli bir yer tutar. Tun Payram ilk ayran bayramıdır. Genellikle Mayıs’ın sonu-Haziran’ın başında sığırın kış… Devamını Oku »

Saha halkının en büyük bayramı : Isıah

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3994 Beğen : 0
Saha halkının en büyük bayramı : Isıah

Saha halkının (Yakutların) kültürel, tarihi ve manevi değerlerinin korunması ve sürdürülmesinin parlak bir örneği olan bayramdır. Yakutlar Yakutistan’ın (başka isimle Saha Cumhuriyeti) nüfus çoğunluğu… Devamını Oku »

Yakut mitolojisinde İççi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3255 Beğen : 0
Yakut mitolojisinde İççi

İççi – Yakut mitolojisinde Orta Dünyanın belirli yerleri, doğa olayları ve eşyalarının sahip ruhlarının adı. Yakut inancına göre en ufak şeyin kendi İççisi var. İççi’ye saygı gösterilirse insana asla… Devamını Oku »

Yakut mitolojisinde Aya

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2683 Beğen : 0
Yakut mitolojisinde Aya

Aya – Yakut mitolojisinde İyi Ruh, hayırsever ruhların ve meleklerin genel adıdır. Kötü ruh Abası’nın karşıtı olarak yer alır. Ayalar çoğunlukla gökyüzünde yaşarlar. On yedi farklı iyicil ruh kategori… Devamını Oku »

Yakut mitolojisinde Abası

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2722 Beğen : 0
Yakut mitolojisinde Abası

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin kuzeyindeki Yakutistan Cumhuriyeti’nin asıl nüfusunu oluşturan Yakutların mitolojisidir. Abası - kötülükleri simgelediklerine inanılan ve korunmak için kendilerine kurba… Devamını Oku »

Yakut mitolojisine göre evrenin yapısı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yakut Türkleri Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 2704 Beğen : 0
Yakut mitolojisine göre evrenin yapısı

Yakut mitolojisidir. Yakutlar Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin kuzeyinde yer alan Yakutistan Cumhuriyeti’nin asıl nüfusunu oluşturan halktır. Olonho isimli Yakut destanına göre evren üç dünyadan ibaret.… Devamını Oku »

Altaylıların dini inançları

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3083 Beğen : 0
Altaylıların dini inançları

Hatırlanacağı üzere, ilk Türk kabileleri Altay bölgesine M.S. 1. binyılın başında gelmiştir. O dönemde Altay’da İskit kabileleri yaşıyordu. Kavimler Göçü’nden sonra Türkler bu bölgede çoğunluğu teşkil… Devamını Oku »

Altay mitolojisinde ruhlar

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Altay Mitolojisi Yorumlar : 0 Okunma : 3066 Beğen : 0
Altay mitolojisinde ruhlar

Altayların mitolojisinde ruhlar ongon ve edzen isimli iki ana gruba ayrılır. Ongonlar – (‘temiz’, ‘’kutsal’, ‘ilkel’ anlamına gelir) ölen ataların ruhlarıdır. Aynı ismi taşıyan ve ölen ataların bulund… Devamını Oku »

Mitoloji