Yezidilerin Atası : Şahid bin Car

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezidilik / Ezidi Dini Yorumlar : 0 Okunma : 4823 Beğen : 0
Yezidilerin Atası : Şahid bin Car

Şahid bin Car: Yezidilik 'de Yezidiler 'in atası olduğuna inanılan ve Havva'dan değil sadece Adem'den dünyaya geldiğine inanılan kişi. İnanışa göre, Adem ile Havva 'nın kırkı erkek kırkı kadın toplam seksen çocuğu olur.… Devamını Oku »

Muştuizm ( Kantok Kabile Dini)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Asyalı Kabilele Dinleri Yorumlar : 0 Okunma : 4858 Beğen : 0
Muştuizm ( Kantok Kabile Dini)

Muştuizm olarak adlandırılan tek tanrılı Kantoklar tarafından inanılan grift bir inanç sistemidir ve Kantoklar kendilerini Muştu olarak tanımlamaktadırlar. Dini törenleri ve dini toplanma yerleri vardır. Pafik adını verd… Devamını Oku »

Hindu Ateş Tanrısı Agni

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Hinduizm Tanrı ve Tanrıçaları Yorumlar : 0 Okunma : 7801 Beğen : 1
Hindu Ateş Tanrısı Agni

Hint’te ateş, kurbanın kişileştirilmiş halidir. Ateş tanrısı Agni’dir. Hint panteonunda yer alan otuz üç tanrıdan biridir. Hintlilerin en eski ve en önemli dini kaynakları olan èg Veda’da, Agni… Devamını Oku »

Mahayana Budizmi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Budizm Mezhepleri (Okulları) Yorumlar : 0 Okunma : 4610 Beğen : 0
Mahayana Budizmi

Mahāyāna, (‘Büyük Taşıt’) Budizm’in üç ana kolundan biridir. Kaynağı Hint yarımadasıdır. Budizm’i Hinayana ve Mahayana olarak sınıflandırır. Vajrayana ise Mahayana Budizm’inin bir uzantısıdır. M.S 1.… Devamını Oku »

Vajrayana Budizmi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Budizm Mezhepleri (Okulları) Yorumlar : 0 Okunma : 4756 Beğen : 0
Vajrayana Budizmi

Vajrayana Budizmi, farklı kaynaklarda Tantrik Budizm, Tantrayāna, Mantrayana, Mantranaya, Gizli Mantra, Ezoterik Budizm ve Elmas Taşıt adlarıyla da tanınır. Vajrayana Mahayana Budizminin bir uzantısıd… Devamını Oku »

Heterodox Ehl-i Hak Mezhebi (Yâresânizm)

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 3799 Beğen : 1
Heterodox Ehl-i Hak Mezhebi (Yâresânizm)

Ehl-i Hakk (Yâresân) Ehl-i Hak; Çoğunlukla İran’da yaygın olan, heterodoks bir Şiî inanışıdır. Musa el-Kâzım soyundan geldiği öne sürülen ve Hacı Bektaş-ı Veli ile özdeşleştirilen Sultan Sahak tarafın… Devamını Oku »

Yezdanizm'de Ali-İlahilik Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yezdanizm Yorumlar : 0 Okunma : 4394 Beğen : 0
Yezdanizm'de Ali-İlahilik Mezhebi

Ali-İlâhîlik; Batı İran'da Kürdistan ve Luristan eyâletlerindeki bazı Kürt kabileleri, ve Lübnan'ın kuzeyi ile Suriye arasındaki yörelerde yerleşik bazı kabile ve topluluklar arasında yaşayan dinî i't… Devamını Oku »

Humanist Yahudi Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Tarikat ve Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 5415 Beğen : 1
Humanist Yahudi Mezhebi

Yahudilik'in bir alt kolu olan Hümanist Musevilik Tanrı'dan çok Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi kültürü ve tarihine önem verir. Felsefesi hümanizm ve Seküler hümanizm'den türemiş bu sektin ayin ve törenlerinde Tanrı'ya yakarış yoktur. Devamını Oku »

Reformist Yahudi Mezhebi

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Tarikat ve Mezhepleri Yorumlar : 0 Okunma : 4951 Beğen : 1
Reformist Yahudi Mezhebi

Daha çok Avrupa'daki Yahudilerce tanınmış bir filozof olan Moses Mendelsohn 'un başlattığı Reformist Yahudilik hareketi, Musevilik'le çağdaş modern anlayışı birleştirmeyi gaye edinmiştir. Devamını Oku »

Musevi İnancında Ölüm, Cenaze Töreni, Yas Gelenekleri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Yahudi Kavramları Yorumlar : 0 Okunma : 41260 Beğen : 0
Musevi İnancında Ölüm, Cenaze Töreni, Yas Gelenekleri

Yahudi inanışına göre, dünyada yaşanan hayat, bir sonraki yaşam için yapılan hazırlıktır. İnsanın hayatı, kişi onu faydalı bir şekle sokana kadar, olumlu hale getirene kadar boştur. Ölümle yok olan be… Devamını Oku »

Neo-Pagan Asatru Dini

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Neopaganizm Yorumlar : 0 Okunma : 6204 Beğen : 0
Neo-Pagan Asatru Dini

Asatru Neo-Pagan türünden inançların en çok saygı görenlerindendir. Bu inanç türü Witchcraft, Kelt Druidizmi, Mısır,Yunan,Roma ve diğer eskil Pagan inançlarının yeniden yapılandırılmış hallerini kapsa… Devamını Oku »

Set Tapınağı Satanist Tarikatı

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Satanizm Yorumlar : 0 Okunma : 3408 Beğen : 0
Set Tapınağı Satanist Tarikatı

1975 yılında Amerika'da, eski bir rahip olan Michael Aquino tarafından kurulan satanist tarikat... Devamını Oku »

Satanizm

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Satanizm Yorumlar : 4 Okunma : 5223 Beğen : 0
Satanizm

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir. Devamını Oku »

Waco (Branch Davidians) Kültü

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Toplu İntihar Eden Tarikatlar Yorumlar : 0 Okunma : 14072 Beğen : 0
Waco (Branch Davidians) Kültü

Branch Davidians kültü veya Waco kültü tarikatı diyede bilinir. Branch Davidians kültü taraftarları, 1993 yılında 50 günlük trajik kuşatmanın ardından Texas Waco'daki yangında 82 kişinin ölümünden sonra kendilerini gizlediler. Devamını Oku »

Tanrının On Emri

Yazan : @Dünya Dinleri Tarih : Kategori : Toplu İntihar Eden Tarikatlar Yorumlar : 0 Okunma : 8474 Beğen : 0
Tanrının On Emri

Joseph Kibweteere’nin liderliğini yaptığı Tanrının On Emri adlı tarikat kendilerini modern eğitim ve tıptan soyutlamış tarihin ikinci büyük toplu intihar olayı Uganda'da gerçekleştirerek gündeme gelmişlerdir. Devamını Oku »