Musevilik /Yahudilik

NUHİD'LİK (NUHİDİZM) NEDİR?

NUHİD'LİK (NUHİDİZM) NEDİR?
Yazan : Kubilay BAŞ Tarih : Kategori : Musevilik /Yahudilik Yorumlar : 0 Okunma : 187 Beğen : 0

Aşem (Tanrı'nın isimlerinden biridir), tüm insanoğlunun uyması gereken bir takım evrensel kuralların ilk altısını, Adem ve Havva'ya vermiştir. Ancak Aşem, yeryüzünde itaatsizlik ve bozgunculuk yapan insanoğlunu cezalandırmak için tufan gönderdi. Bu büyük tufandan sonra, Nuh ve beraberinde olanların haricinde, dünyada yaşayan tüm insanlar yok oldu. Bu nedenle Aşem, bu altı emire, bir yedincisini daha ekleyip, tekrardan tüm insanların uyması için Nuh aracılığıyla bizlere verdi. Bu emirler, 7 Ben Noah Yasası olarak son halini aldı. Aşem diyor ki:

''Yayımı (Gökkuşağımı) bulutlara yerleştireceğim ve bu, yeryüzüyle aramdaki antlaşmanın belirtisi olacak.'' -Yaratılış 9:13-

Yani Aşem bizlerin, her gökkuşağına baktığımız zaman, O'nun bizimle yaptığı antlaşmasını hatırlamamızı ve ne olursa olsun bunun şuuruyla yaşamamızı, sürekli eylemlerimizi gözetleyen bir gücün olduğunun bilincinde olmamızı istiyor. Bu antlaşma, Aşem'in bizlere ve yaratılışa gösterdiği derin sevgisinin ve merhametinin apaçık ve sonsuz bir göstergesidir. Bu antlaşma, yeryüzü ve gökyüzü ortadan kalkıncaya değin geçerli olacaktır. Çünkü, Aşem'in bizlere bir vaadi var:

''Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim. Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Bir daha yeryüzünü yok eden bir tufan olmayacak.'' -Yaratılış 9:11-

Aşem'in bizlerle yaptığı Gökkuşağı Antlaşması'nın bir içsel boyutu da, Aşem'e hatalarımızın affı için ilettiğimiz tövbelerimizin kabul edileceğidir. Bununla birlikte bizlere Aşem, bağışlanmayı aramayı, yani tövbeyi, en sonunda da kendisinin engin merhameti karşısında da aklanacağımız umudunu bizlere öğretti ve bunun sözünü verdi. Eğer Aşem, bu emirlerini bizlere vermeseydi ne olurdu? Kendisine giden yollardan hangisinin doğru veya yanlış olduğunu bilemez, yaşamlarımızı kontrol edemezdik. Bu nokta, Aşem'in Mısır'da köle konumunda olan Yahudi halkının, Mısır'dan çıkartıldıktan ve Sinay Dağı eteklerinde Tanrı vahyini almalarında önem arz ediyor.

Sinay Dağı'nda Aşem, kendisini en az üç milyon insandan oluşan bir topluluğa açıkladı. Bu hadise, Yahudi'lerin Tanrı'nın kendileriyle konuştuğunu gelecek nesle aktarılması ve diğer uluslara öğretilmesinde tanıklık vesilesi oldu. Musa, Tevrat'ı aldı ve tüm insanları ilgilendiren Ben Noah Yasaları dediğimiz kurallar, Tevrat'ın Yaratılış bölümünde tekrar tekrar açıklandı. Böylece bu 7 evrensel ilahi ahlak kurallarına, tüm ulusların uyması için Tevrat nüshaları içerisinde ebediyyete kadar kilit vurulmuş oldu. Bu kurallardan ne bir madde çıkarılacak ne de bir madde eklenecektir. Tevrat'ın ilahi değişmezliği ve muhafazası altında, bu kurallar da korunmuş olacak. Çünkü Tevrat tektir, Tanrı kendisini bir tek Tevrat aracılığıyla bizlere tanıtıyor ve bizlerle konuşuyor. Başka Tevrat yoktur ve hiçbir zaman da bir yenisi gelmeyecektir.

Aşem, Tevrat'ın prensiplerinin temellerini, bizlere Musa aracılığıyla öğretti. Buna, Tevrat'ın Yaratılış bölümünde bahsedilen 7 Ben Noah Yasası da dahildir. Yahudi olmayan biri, eğer gelecek yaşamda pay sahibi olmak ve kurtulmak istiyorsa, illa Yahudilik dinine geçiş yapacak diye bir zorunluluk yoktur. Yahudiliği diğer dinlerden ayıran en büyük yönü de budur. Elbette ki bir insan, Yahudilik dinine geçmek istiyorum, tamamen Tevrat'a bağlı olmak, kimlik değiştirip Bene Yisrael'in, yani İsrailoğulları'nın arasına katılmak istiyorum derse, kimse ona engel olamaz. Fakat bunun yerine, Aşem'in tüm uluslara verdiği bu evrensel 7 Ben Noah Yasası'na uyarak da ahiretini temellendirmiş olur.

Yahudi olmayan ve geçiş işlemini yapmakta imkanı olmayan biri, kurtulmak istiyorsa eğer, kendisini Nuhid (Noahid) olarak tanımlamak zorundadır. Tabii her şeyden önce bir Nuhid, Tanrısı olarak İsrail'in; yani İbrahim, İshak ve Yakup'un Tanrısı olan Aşem'e, ve O'nun bir ve tek olduğuna inanmalıdır. Çünkü her şey, yaratanın mükemmel birliğini tanımakla başlar.

Şunu da belirtmekte fayda var. Birinin kendisini Nuhid olarak tanımlaması, Yahudiliği dini olarak benimsemiş demektir. Nuhid olmak, Yahudi inancının Tanrı ile ilişki kurmak için ideal mükemmel bir yol olduğuna inanmak anlamlarına da gelir.Yazar Hakkında

  • Kubilay BAŞ

    Kubilay BAŞ

    Kubilay BAŞ - İstanbul - Yıldız Teknik Üniversitesi - Nuhid

İlgili Sayfalar

Yorum Yaz


Yazdığınız yorumların genel ahlak kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz. Ayrıca yazdığınız yorumlarda isminiz e postanız eksik yanlış olmamalıdır aski halde yorumlarınız onaylanmaz dikkate alınmaz cevap verilmez.

Dünya Dinleri